Продукти

Брокер Софт ЕООД разработва следните продукти:

 1. Софтуер за управление на бизнеса на застрахователни брокери, опериращи на територията на р. България.
План “Стартер” План “Про”
 • Въвеждане и менажиране на неограничен брой клиенти, МПС, служители, офиси и потребители за достъп за 1 брокер (посредник)
 • Интеграция със застрахователите
  • Запитване за оферта за ГО във всички застрахователи по опростена процедура – само с ДКН, номер на СРМПС и ЕГН
  • Създаване на полици за ГО при застрахователите, с въвеждане на минимална или без въвеждане на информация (ако МПС е регистрирано в КАТ/ЕИСОУКР)
  • Получаване на оферта и създаване на останалите типове застраховки, според функционалностите на интеграцията на застрахователя
  • Импортиране на информация за полици, които не са създадени през софтуера, заедно с данните за клиент, МПС и сметки
  • Тристранна синхронизация на данните за клиент и МПС между софтуера, застрахователя и ЕИСОУКР.
 • Автоматично изготвяне на отчети
  • Продажби по тип, период, офис, служител или комбинация от същите
  • Комисионни, дължими на служителите
  • 6-месечен и годишен отчет към КФН
 • Всички функционалности на план Стартер
 • Задаване на финансов лимит за издаване на полици, за всеки служител поотделно
 • Генериране на масови файлове за нареждане на банкови преводи
  • За премии към застрахователите – веднъж седмично
  • За комисионни към служителите – веднъж месечно или по персонализиран график
 • Автоматично генериране на проформи-фактури за комисионни от застрахователите
  • Автоматично изпращане по график на проформите по e-mail до застрахователите
  • Интерфейс за ръчно потвърждаване на сумите в проформата от страна на застрахователя
  • Автоматично издаване и изпращане по e-mail на фактура-оригинал до застрахователя, след като потвърди проформата
 • Възможност за известяване на клиента за предстоящ падеж
  • Чрез e-mail
  • Чрез SMS – съобщенията се заплащат допълнително на външна фирма – доставчик на услугата. Ще препоръчаме такива или ще направим интеграция с предпочитана от брокера
  • Чрез Viber – съобщенията/абонамента за услугата се заплаща на Viber по тяхната ценова листа или на посредник (пример: https://www.bulksms.bg/viber-marketing)
  • Възможност за онлайн плащане на поредната вноска от клиента, без нужда от регистрация в софтуера
 • Уеб страница за самообслужване на клиентите
  • вход/регистрация с e-mail от профила в софтуера
  • проверка на активни/изтекли полици
  • създаване на нова полица, онлайн плащане и доставка на полица, СЗК, стикер и сметка чрез куриер
  • онлайн плащане на поредна вноска
 • На по-късен етап
  • завеждане на щети от клиентския панел
  • абонамент за следене на най-ниски цени за ГО всеки ден, за едно или повече МПС, и известяване на клиента

Цени и условия

На 1-во число всеки месец се издава фактура за предходния месец, сумата по която се образува както следва:

 • План Стартер: 0.4 % от събраната базова премия, минимална сума 50 лв.
 • План Про: 0.6% от събраната базова премия, минимална сума 75 лв.

Отстъпки и промоции

 • използване на софтуера безплатно за период от 1 месец при сключване на договора
 • когато се направи реклама пред друг брокер и той заяви и използва (минимум 10 ГО) софтуера, за първите 4 поканени брокера рекламиращият брокер получава отстъпка от 10% за следващите 11 месеца или докато поканения брокер продължи да ползва софтуера (което от двете се случи по-рано)
 • за всеки от първите 11 месеца, през които брокерът показва рекламен банер на сайта си с минимум 100 уникални показвания/месец, получава отстъпка 5%.
 • отстъпките могат да се комбинират

* някои функционалности не се предлагат от всички застрахователи

Ако имате интерес да ползвате продукта ни, моля попълнете запитването по-долу: